Företaget drivs av mig Sofia Brodin, som är utbildad
trädgårdsmästare med erfarenhet från arbete på trädgårdshandel.

Skötsel och underhåll av den gröna miljön är en viktig del av min verksamhet.
En trädgård är i hög grad beroende av att skötas och underhållas för att bevara och
utveckla sitt värde, både skönhetsmässigt och ekonomiskt.
Med rätt skötselåtgärder vid rätt tillfälle blir utemiljön trivsam och inspirerande.
Jag kan även ge dig konsultationshjälp när det gäller växtval och utformning av rabatt eller trädgård.

Jag arbetar både för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
Jag har F-skattesedel och är försäkrad.